Jesteś tutaj: HomePoradnik wagowyLegalizacja handlowa wag

Legalizacja handlowa wag

Informator o legalizacj handlowe wag.

Kiedy powinny być stosowane wagi legalizowane

Gdy wyznaczając masę:

 • w obrocie handlowym
 • będącą podstawą obliczania opłat targowych, ceł, podatków, premii, opustów, kar, wynagrodzeń, odszkodowań lub podobnych typów opłat
 • podczas stosowania przepisów prawnych oraz przy wydawaniu opinii w postępowaniach sądowych przez biegłych i ekspertów
 • pacjenta w praktyce medycznej w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia
 • przy sporządzaniu lekarstw wydawanych na receptę w aptekach
 • w trakcie analiz przeprowadzanych przez laboratoria medyczne i farmaceutyczne
 • przy paczkowaniu towarów

Rodzaje legalizacji wag nieautomatycznych oraz ich oznaczenia

LEGALIZACJA PIERWOTNA

Ważność 3 lata - liczy się do końca 3 roku od daty produkcji podanej przy oznaczeniu CE

Przykład oznaczenia wagi legalizowanej:

legalizacja oznaczenie

gdzie:
CE11 - oznaczenie zgodności z normami europejskimi oraz rok produkcji 2011
M - oznaczenie urządzenia metrologicznego z legalizacją
1443 - numer jednostki notyfikującej

Podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz.U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 176, poz.1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97).

Akt wykonawczy:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 07 stycznia 2008 roku w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 5, poz. 29).

Oferujemy wagi z legalizacją pierwotną WE:

"Legalizacja WE producenta - ważna 3 lata" - legalizacja pierwotna producenta wagi

Potwierdzeniem legalizacji tego typu są:

 • declaration of conformity w języku angielskim
 • tabliczka znamionowa z "zieloną M" oraz oznaczenie "CE" z podaniem roku produkcji
 • plomba zabezpieczająca producenta wagi

"Legalizacja WE - EWP - ważna 3 lata" - legalizacja perwotna EWP

Potwierdzeniem legalizacji tego typu są:

 • deklaracja zgodności EWP w języku polskim
 • świadectwo zgodności / certyficate of conformity Urzędu Miar w języku polskim i z tłumaczeniem na język angielski
 • tabliczka znamionowa z "zieloną M" oraz oznaczenie "CE" z podaniem roku produkcji
 • cechy legalizacyjne Urzędu Miar

LEGALIZACJA PONOWNA

Ważność 25 miesięcy - liczy się od daty umieszczonej na naklejkach legalizacyjnych

Przykład oznaczenia daty legalizacji ponownej:

legalizacja ponowna oznaczenie

Akt wykonawczy:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 07 stycznia 2008 roku w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 5, poz. 29).

Potwierdzeniem legalizacji tego typu są:

 • świadectwo legalizacji ponownej wystawione przez Urząd Miar
 • cechy legalizacyjne na wadze: oznaczenie jednostki notyfikującej, miesiąc i rok dokonania legalizacji ponownej

UWAGA:
Zniszczenie lub odklejenie cech legalizacyjnych oraz naprawa wagi powodująca ich naruszenie - unieważnia legalizację!
Należy wtedy dokonać legalizacji ponownej.

© Elektroniczne Wagi Przemysłowe Sp. z o.o. Sp. K.

Baner dotacja unijna